Pokud potřebujete pomoci s vaším projektem nebo podnikáním, tak nám určitě dejte vědět na emailu info@newlogic.cz. Stále tu jsme a budeme.
Domácí péče Včelka
Domácí péče Včelka
Pomáháme lidem, kteří jsou z jakéhokoli důvodu odkázání na pomoc druhých
leden 2017
  • Tvorba loga
  • Logomanuál
  • Vizuální styl
  • Merkantilní tiskovy
  • Brožura
  • Polep aut
  • Dárkové předměty
  • Firemní pozvánky
  • Webdesign

Informace o projektu

Domácí péče Včelka je sdružení pečujících organizací poskytujících služby v oblasti zdravotní a sociální péče v rámci České republiky. Cílem je umožnit každému, kdo je odkázán z jakéhokoli důvodu na péči druhé osoby, zůstat co nejdéle v domácím prostředí.


Zadání
Dnes již jeden z nejvýznamnějších hráčů na trhu v oblasti poskytování domácí a sociální péče nás požádal o zpracování značky a jednotného vizuálního stylu. Cílem bylo vytvořit jednoduchou a snadno zapamatovatelnou značku, která ponese motiv včelky a jako symbol bude odrážet pozitivní emoce. Již od začátku bylo nezbytné myslet i na budoucí přenesení vizuálního stylu na sociální služby. 


Výsledek

Základní podoba značky je postavena na motivu křidélek včelky - symbol pracovitosti a upřímnosti ke svým klientům. Motiv křidélek je prolnutý do tvaru plástve, který je vyplněn žluto-oranžovým přechodem. Tento přechod se následně používá jako základní prvek vizuálního stylu. Pro potřeby společnosti bylo nezbytné navrhnout i způsoby použití k různým tiskových technikám, značku je tedy možné bezproblému použít při potisku textilu nebo polepu firemních aut. Pro jednoduchou práci s vizuálním stylem vznikl obsáhlý grafický manuál, který tato pravidla definuje. 

Jednotný vizuální styl
Různé možnosti použití

Další zajímavé reference